Oplatkové Osinalice

Na návštěvě u Oplatků (Daudy a Toma) a Hanky Říhové na kurzu afrického bubnování, zpívání a tančení v Osinalicích.

Obrázek: 
Oplatkové Osinalice
Oplatkové Osinalice
Oplatkové Osinalice
Oplatkové Osinalice
Oplatkové Osinalice
Oplatkové Osinalice

Realizace: Lukáš Jelínek, grafika: Jan Mikota