Naše nabídka

Novinka! Album Nasušeno (2022)

https://soundcloud.com/spalenysusenky/sets/nasuseno

 

CD Spálený sušenky – A jedem!!! (2012)

RYTMUS JAKO MOST MEZI DVĚMA SVĚTY – Informační materiál k možnostem inkluzivního vzdělávání smíšených skupin slyšících lidí, lidí se sluchovým postižením a lidí s hluchoslepotou (Hricová, L., Mikotová, A., Padělková, J. 2013)

Rytmus jako most mezi dvěma světy

Rhythm as a Bridge between Two Worlds

Pro firmy, školy, organizace, skupiny osob se speciálními potřebami, smíšené (integrované) skupiny i jednotlivce:

     -        Koncerty

     -        Workshopy

     -        Projekty (dle domluvy zaměřené i na komunikaci osob se sluchovým postižením a osob

               s hluchoslepotou)

     -        Svatební programy

Z nabídky lze libovolně kombinovat. Naše základní podmínky najdete v sekci „info pro pořadatele“.

Pro další domluvu pište na naši emailovou adresu spaleny.susenky@gmail.com.

Realizace: Lukáš Jelínek, grafika: Jan Mikota