MŠ Valmez

Rytmické dílny pořádané ve spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem pro děti se sluchovým postižením a pro děti s vadami řeči ve Frýdku-Místku (odloučené pracoviště SPC při MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí) - MŠ pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí.

SPC - Speciálně pedagogické centrum pro vady sluchu a vady řeči (val-mez.cz)

Obrázek: 
MŠ Valmez
MŠ Valmez
MŠ Valmez
MŠ Valmez
MŠ Valmez
MŠ Valmez
MŠ Valmez
MŠ Valmez
MŠ Valmez
MŠ Valmez
MŠ Valmez
MŠ Valmez
MŠ Valmez
MŠ Valmez
MŠ Valmez
MŠ Valmez
MŠ Valmez
MŠ Valmez
MŠ Valmez
MŠ Valmez
MŠ Valmez
MŠ Valmez
MŠ Valmez
MŠ Valmez

Realizace: Lukáš Jelínek, grafika: Jan Mikota