Bio sušenky

Hudební koktejl inspirovaný západní Afrikou plný ženské energie

Brněnská dívčí kapela Spálený sušenky interpretuje tradiční taneční rytmy a melodie západní Afriky, které se v krajích svého původu dodnes hrávají při různých slavnostech. Základ pro tvorbu svého repertoáru čerpá kapela od bubenických mistrů na workshopech pořádaných u nás anebo přímo v Africe, skladby však dotváří zapojením vlastní fantazie i vlivů jiných kultur. 

"Sušenky" založily svou kapelu v roce 2008 po několika letech hraní na africké bubny i jiné nástroje. Většina z nich se již léta pravidelně účastnila bubenických rytmoprojektů a vystoupení. Některé z nich rytmické či přímo bubenické dílny samy vedly. Společně se také věnují pořádání různých bubenických workshopů i jiných projektů. Dohromady je svedl zájem o hudbu i tanec, a hlavně společný humor.

Své bubnování na djembe a basové bubny dundun, sangban a kenkeni doprovázejí hrou na perkuse a flétnu, často a rády také zpěvem a někdy i tancem. Rytmy ve vlastní tvorbě interpretují jako proud nespoutané energie a hravé radosti.

Zároveň však kapela hledá smysl a význam hudby v oblastech, kde pohyb, zpěv a bubnování umožňují bezbariérovou komunikaci nejen s lidmi různých věkových skupin a různých národností, ale také s lidmi s omezenými příležitostmi. V tomto ohledu se "Sušenky" zaměřují hlavně na skupinu lidí se smyslovým postižením (sluchovým, zrakovým a hluchoslepotou). Rytmus a hudbu obecně chápou i jako univerzální dorozumívací prostředek.

Na konci roku 2011 natočila kapela své první CD v nahrávacím studiu ZUŠ Dobříš. Po jeho vydání na jaře roku 2012 odstartovala kapela další etapu v novém složení.

Sušenky

Realizace: Lukáš Jelínek, grafika: Jan Mikota